Cookies
NBC heeft de ambitie om de rol van onafhankelijke accountant en vertrouwde adviseur te vervullen voor klanten. Wij onderscheiden ons door de best mogelijke service en kwaliteit aan onze klanten te bieden. Mede daarom maakt de website van NBC gebruik van cookies, hiermee kunnen we de site kunnen optimaliseren zodat wij onze klanten zo goed mogelijk verder van dienst kunnen zijn.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Welke cookies gebruikt de site van NBC?
Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt:

Functionele cookies
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de site niet worden gebruikt.

Analytische cookies
Onze site maakt gebruik van dienstverlening van Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Hiervoor worden cookies gebruikt op onze site. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers van de site, slaat deze gegevens op uw apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

Tracking cookies
Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. Met behulp van tracking cookies verzamelen we data met betrekking tot het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Hoe zet u cookies uit?
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen. Daarbij moet u rekening houden dat sommige pagina’s, anders dan die van NBC, cookie gebruik vereisen en anders niet geladen kunnen worden.


Cookie-use
NBC has the ambition to fulfill the role to be an independent accountant and trusted advisor for it’s clients. We distinguish ourselves by offering the best possible service and quality to our customers. This is one of the reasons why NBC’s website uses cookies, which enables us to optimize the website so that we can provide our customers with the best possible service.

What’s a cookie?
Cookies are small files that are stored on your computer to remember your preferences while surfing. Cookies never store your name, address, age or other personal data. Only preferences and interests based on your surfing behavior are saved. At your next visit with the same device, the information in this text file will be consulted so that we can recognize you. Cookies do not jeopardize the security of your computer.

Which cookies does the NBC site use?
Functional, analytical and tracking cookies are used on this website:

Functional cookies
Anonymous cookies that allow users to view our site, use the features on the website and access secure areas. The information collected by these cookies may not be used for marketing purposes. If the use of this type of cookie is not allowed, multiple parts of the site can not be used.

Analytical cookies
Our site uses Google Analytics services for website optimization and marketing purposes. Cookies are used for this on our site. Google collects data about the surfing behavior of users of the site, stores this data on your equipment and has access to that stored data.

Tracking cookies
These cookies track individual surfing behavior and set up profiles to enable targeted advertisements, for example. With the help of tracking cookies we collect data relating to traffic to and on the website. With this we conduct research into how our site is used to improve the user experience. We never use this data to trace individual persons.

How do you turn off cookies?
If you want to block cookies on the basis of the above, you can do this for the browser you use. Please note, cookies are used for every computer you work on. If you use multiple computers, you must repeat this process by computer. You have to take into account that some pages, other than those of NBC, require cookie use and otherwise can not be loaded.