ICT Diensten

Als onze standaard systemen om online samen te werken zoals Exact Online en/of Unit4 Personeel & Salaris niet meer voldoen in uw situatie, kunnen wij u van dienst zijn met specifieke ICT Consultancy diensten.

Voor bedrijven en organisaties met, of die over willen stappen naar, een eigen ICT / ERP omgeving op locatie of in de Cloud bieden wij ondersteuning op de volgende gebieden.

ICT Strategie

Om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren is er, op basis van de ondernemingsvisie, een strategisch plan / meerjarenplan ontwikkeld. In dit plan zijn de doelstellingen beschreven en de manier hoe u deze wilt realiseren. Om de voortgang te bewaken en eventuele bijstellingen door te voeren zijn mijlpalen / meetpunten van belang. Dit kan een gedetailleerd uitgewerkt plan zijn, of een samenvatting op een A4tje.

De (toegevoegde)waarde van ICT oplossingen en mogelijkheden worden vaak niet (concreet) benoemd in het strategisch plan / meerjarenplan. Terwijl een ICT strategie u kan helpen uw medewerkers & organisatie zo gestructureerd en kostenefficiënt mogelijk uw doelstellingen te realiseren.

Wij brengen uw huidige bedrijfsprocessen en/of ICT Infra-structuur in beeld, inventariseren aanvullende eisen, wensen, doelstellingen, groeiplannen, marktveranderingen, mogelijke innovaties, etc. Op basis van de verzamelde informatie ontwikkelen wij het strategisch ICT plan waarmee u uw organisatie, conform de bedrijfsstrategie, naar het volgende niveau kunt brengen.

Wij onderhouden het plan en managen de realisatie van de gemaakte doelstellingen.

Processen Optimaliseren en Digitaliseren

Automatiseren begint bij organiseren!

Administratieve werkzaamheden en handelingen die op uniforme wijze veelvuldig voorkomen, zijn vaak eenvoudig te automatiseren. Dat gaat sneller (vrijwel) foutloos en voorkomt dat medewerkers gedemotiveerd raken door “dom” repeterend werk te moeten doen.

Met procesoptimalisatie bedoelen wij, alles wat nodig is om uw bedrijfsprocessen efficiënter voor de organisatie te laten werken. Door processen zoveel mogelijk te optimaliseren kan een financieel voordeel worden behaald en daarmee een verbetering van de concurrentiepositie / een concurrentievoordeel opleveren.

Door uw huidige bedrijfsprocessen in beeld te brengen, aanvullende eisen, wensen, doelstellingen, groeiplannen, marktveranderingen, mogelijke innovaties, etc. te inventariseren, kunnen wij op basis van de verzamelde informatie de processen zo inrichten dat elke processtap waarde toevoegt voor de klant en verspilling van arbeid of materiaal zoveel mogelijk wordt vermeden.

Website Content Strategie

Uw website als onderdeel van uw ERP omgeving

Financiële planning optimaliseert uw vermogenspositie en geeft inzicht. Doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn realiseert u hierdoor beter. Dankzij onze kennis van de materie en wetgeving kunt u alle mogelijkheden werkelijk benutten. Onze specialisten begeleiden u onder andere bij vraagstukken omtrent de volgende zaken: sociale zekerheid en pensioen, fiscale aspecten, budgetplanning, vermogen en eigen huis, estateplanning, beleggen, fusie en overname.

ERP Pakketselectie

Kennis maken met onze ICT adviseur

Natuurlijk komen wij graag langs voor een kennismakingsgesprek, 

Kennis maken

Andere diensten van NBC Accountants & Adviseurs